O nás

Zabýváme se snižováním energetické náročnosti stávajících budov a návrhem
nových budov dle aktuální platné legislativy. Výsledkem každého projektu
je ekonomicky optimalizované řešení pro Vaši budovu.

 

Energetická náročnost každé budovy je závislá na použitých technických

systémech pro úpravu vnitřního prostředí. Proto nabízíme v případě potřeby

vypracování projektů ústředního vytápění, vzduchotechniky ,zdravotně

technických instalací a kontroly kotlů a tepelných rozvodů.

 

Nabízíme vypracování projektové dokumentace v oblasti zásobování teplem –

předizolované potrubí, výměníkové stanice a kotelny


Individuální přístup
Profesionální zpracování

Naše služby
Naše služby jsou zaměřeny na tři konkrétní obory, které spolu úzce souvisí, ale nabízíme je i jako samostatné zakázky.

Vypracování projektové dokumentace
Snižování energetické náročnosti budov
Kontroly kotlů a tepelných rozvodů dle vyhlášky č. 194/2013
Zajišťujeme všechny stupně dokumentace, od studií proveditelnosti přes dokumentaci pro územní a stavební řízení, projekty pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele po dokumentace skutečného provedení stavby.

Projekty vytápění, návrhy vyvážení stávajících systémů UT ( panelové domy po zateplení ) výměníkové stanice, kotelny 
Návrhy konstrukcí na systémové hranici nových budov a jejich rekonstrukcí.

Návrhy konstrukcí a technických systémů pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie.

Vypracování PENB
Pro majitele nebo provozovatele zdroje tepla spalovacího zařízení je potřeba zpracovávat kontroly provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie dle §6a zákona 406/2000 Sb.. Kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie, které nejsou provozovány na základě licencí na výrobu a rozvod tepelné energie provádí energetický specialista s oprávněním Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

Kontakt

V případě zájmu o naše služby nás kontaktujte

Ing. Jan Řezníček
Leskovec 191, 75611
tel: +420 737 839 277